پین‌شو

ردیابی گوشی

پین‌شو یک نرم افزار کاربردی جهت ردیابی افراد بدون ایترنت و حتی بدون gps به واسطه دکل های مخابراتی است.

برای ردیابی گوشی کافیست نرم افزار را در گوشی مورد نظر نصب کنید و پس از اعمال مجوزهای موقعیت و پیامک به راحتی از موقعیت گوشی فرد مورد نظر با خبر شوید!

برخی از ویژگی ها:

  • ردیابی بدون اینترنت
  • با قابلیت مخفی سازی نرم افزار
  • ردیابی حتی با خاموش بودن gps
  • تنظیم کردن ردیابی فقط توسط اشخاص خاص
  • ردیابی به واسطه دکل های مخابراتی
  • پیدا کردن گوشی گم‌شده

 

دانلود از : Pinshow.ir