یاد آور چک من

“چک من” یک نرم افزار ساده و روان برای یاد آوری و پیش یادآوری چک های بانکی است.

ویژگی های اصلی :

 • یاد آوری و پیش یادآوری چک ها
 • نمایش چک ها ماهانه بر روی نمودار
 • راس گیری چک ها
 • ثبت چک های دریافتی و پرداختی
 • ثبت چک های برگشتی و پاس شده
 • ثبت چک های خرج شده و مسترد شده
 • چاپ لیست چک ها

 • ثبت اطلاعات چک از مخاطبین دستگاه
 • بایگانی چک ها
 • امینت برای اطلاعات چک ها
 • نمایش تاریخ چک همراه با نام روز
 • ویجت افزودن چک
 • پشتیبانی رایگان
 • و……

کانال تلگرام یادآور چک من :

https://telegram.me/checkmanApp
@checkmanApp
Pirooze.com

واژگان کلیدی : یادآور چک ، مدیریت چک ، چک یار ، پیش یادآوری چک ، یاد آور چک های بانکی ، چک بانک ، چک ، مدیریت چک های بانکی ، مدیریت چک و پول ، چک من ، مدیر چک + ویجت ،  حسابداری موبایل ،راس گیری چک ها​ ، راس گیر چک