سامانه مدیریت جلسات طاها

سامانه مدیریت جلسات طاها

معمولا ۴۰ درصد از برگزاری جلسات وقت صرف بررسی دستور جلسه و صورت جلسه های پیشین می شود و یا زمان بسیاری برای هماهنگی بین مدعوین جلسه انجام می شود که برنامه ریزی افراد زیاد برای برگزاری جلسه کاری بس زمان بر است.
نرم افزار جلسات یک نرم افزار ساده و کاربردی برای برنامه ریزی و برگزاری جلسات به صورت هوشمند است.

ویژگی های مدیریت جلسات 

 • برنامه ریزی ساده
  برنامه ریزی و اطلاع رسانی ساده وسریع از طریق اعلان داخلی نرم افزار، پیامک ،ایمیل با کم ترین هزینه و سریع ترین روش.
 • برگزاری جلسه فقط با دستور جلسه
  تنظیم دستور جلسه ، پیش از برگزاری جلسه و اطلاع رسانی دستور جلسه به مدعوین.
 • تقسیم کار و وظایف
  تعیین مجریان هر یک از مصوبات و مهلت اجرای آن ها و تعیین شخصی به عنوان پیگیری کننده برای هر یک از مصوبات.
 • تجزیه و تحلیل جلسه
  مشاهده کلیه مصوبات جلسه برگزار شده و آخرین وضعیت آنها و همچنین مشاهده کلیه مصوبات مرتبط با هر شخص یادآوری و اعلام اتمام فرصت زمانی برای اجرا.

behina.app