دیجیتال مارکتینگ در نیشابور

امروزه هزینه تبلیغات سنتی بسیار بالا بوده و از طرفی هم کاربران اینترنتی به سرعت رو به افزایش هستند. از این رو دیجیتال مارکتینگ حتی در شهرستان هایی مثل نیشابور، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.